Søndag 11 November
kl. 11:00 - 15:00 Søndagskafé Dyrsnes naturlåve Dyrsnes naturlåve
Velkommen til en av bydelens søndagskaféer

Velkommen til søndagskafé ved Store Stokkavannet. Salg av hjemmebakst, vafler og kaffe. Boltreplass for store og små i skogen og ved vannet. Inntektene går til vertskapet som er frivillige organisasjoner og lag samt skoleklasser. Hyggelige priser og hyggelige folk. Hjertelig velkommen!

2019 © Eiganes Tasta frivilligsentral