Søndag 11 November
kl. 12:00 - 15:00 Søndagskafé Byhaugen Byhaugkaféen
Velkommen til en av bydelens hyggelige søndagskaféer

Salg av deilig hjemmebakst, utlån av leker, spill og tegnesaker. Inntektene går til vertskapet som er frivillige lag og foreninger og skoleklasser. Fine priser og kjekke folk!

2019 © Eiganes Tasta frivilligsentral