PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivilligsentralen

”Hvert eneste menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet vårt - uavhengig av nasjonalitet, helsetilstand, livserfaring, alder og sosiale forhold. Vi må bare hjelpe hverandre til å se dem, og legge til rette for å ta dem i bruk”, sa Kongen til oss alle i sin nyttårstale i fjor. Nettopp dette er grunntanken for og prinsipper Frivilligsentralene jobber ut i fra.

Frivilligsentralene i Stavanger består av Hinna-, Storhaug-, Eiganes og Tasta Frivilligsentral som er lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig aktivitet og kulturelt mangfold. Vårt slagord er møte mellom mennesker og vår målgruppe er alle mennesker i lokalsamfunnet. Vi vektlegger samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og det offentlige på lokalt plan.

Vårt mål er et mangfold av lokale frivillige aktiviteter og vårt tilbud er å lage møteplasser. Utfordringen er å stimulere, motivere og ikke minst engasjere mennesker som av forskjellige årsaker ikke deltar i frivillige aktiviteter. Sentralene utvikles av menneskene som deltar og er åpne for alle som ønsker å bidra med sin frivillige innsats. 

Vi oppsøker, treffer og blir kontaktet av mange ildsjeler. Nye møteplasser fyller uerstattelige rom i små lokalsamfunn, frivilliges innsats er som limet i nærmiljøet. Alle kan delta som frivillige. -Den brede deltakelsen i frivillig aktivitet er noe av det fineste med det norske samfunnet, sier Kongen- og vi!